Regler

Vi i Vikse Paintball tar sikkerhet på høyeste alvor. For å ivareta sikkerheten til spillerne, og unngå skader ber vi alle lese gjennom vårt reglement, og å følge det gjennom hele spillet. Vi vil også be deg om å undertegne en egenerklæring om at reglene er lest og forstått.

For spillere under 18 år må en foresatt skrive under på egenerklæringen.